อาหารประเภทข้าว

PAISTETTUA RIISIÄ / FRIED RICE DISHES


 

21. ข้าวผัดเต้าหู้/ไก่/หมู/เนื้อ/เป็ด/ทะเล (khao phad Burpha)

         14€/ 15€/ 16€/ 17€/ 18€/ 19,00€

PAISTETTUA RIISIÄ BURPHA. (Valitse lihaa) TOFU/KANA/ PORSAAN/ NAUTAA/ ANKALLA

TAI  ÄYRIÄISELLÄ CHILIÄ JA BASILIKAA.

FRIED RICE BURPHA. (Choose meat) Tofu/ chicken/pork/ beff/ duck or seafood. Chili,

basil, egg and vegetables

 

22. ข้าวผัดกุ่ง (khao phad kung)                        17,20€

PAISTETTUA RIISIÄ JA JÄTTIKATKARAPUJA, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

FRIED RICE AND PRAWNS: Onion, carrot, tomato and eggs.

 

 

23. ข้าวผัดเต้าหู้(khao phad tau huu)                 14,60€

PAISTETTUA RIISIÄ JA TOFU, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

FRIED RICE AND TOFU, Onion, carrot, tomato and eggs.

 

24. ข้าวผัดไก่ (khao phad kai)                            15,20€

PAISTETTUA RIISIÄ JA KANAA, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

FRIED RICE AND CHICKEN, Onion, carrot, tomato and eggs.


25. ข้าวผัดหมู (khao phad muu)                         15,60€

PAISTETTUA RIISIÄ JA PORSAANLIHAA, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

FRIED RICE AND PORK MEAT, Onion, carrot, tomato and eggs.

 

26. ข้าวผัดเนื้อ (khao phad nya)                          16,40€

PAISTETTUA RIISIÄ JA NAUDANLIHAA, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

FRIED RICE AND BEEF, Onion, carrot, tomato and eggs.

 

27. ข้าวผัดเป็ด (khao phad ped)                         18,50€

PAISTETTUA RIISIÄ JA ANKA, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

FRIED RICE AND DUCKS, Onion, carrot, tomato and eggs.

 

28.ข้าวผัดทะเล (khao phad taree)                      19,20€

PAISTETTUA RIISIÄ JA ÄYRIÄISELLA, Sipuli, porkkana, tomatti ja kananmunaa

Fried rice with seafood, Onion, carrot, tomato and eggs.